-42%
(2) Giá gốc là: 1.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 580.000 ₫.