Palm Tree
Palm Tree

F-One "Đằm thắm ngọt ngào"

sự lựa chọn thích hợp cho những ai theo đuổi hình tượng nhí nhảnh đáng yêu

The Hawaiian Islands

Made up of eight islands: Maui, Kauai, Oahu, Lanai, Molokai, Kahoolawe, Niihau, the Big Island Hawaii.

Kahoolawe

Hawaii

Lanai

Molokai

Maui

Oahu

Kauai

Niihau